De Plein

Het Oudercomité

Wat is een oudercomité? Wat doet een oudercomité? Is het fijn op de oudercomitévergaderingen? Mag ik daar ook naartoe? Allemaal vragen waarop we je hier een antwoord willen geven.

Wat is een oudercomité

Het oudercomité van Holsbeek Plein bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 ouders, en daarnaast vele werkgroepen (bijvoorbeeld Werkgroep Gezond, die elke woensdag vers fruit voorzien voor de kinderen – Werkgroep Klus, die zorgen voor banken op de speelplaats, een droge kelder,… – Werkgroep Schoolfeest en ga zo maar door)

Deze werkgroepen kunnen elk zelfstandig en onafhankelijk hun initiatieven uitwerken. 1 keer per maand komen we samen op de oudercomitévergadering, waar elk van de werkgroepen een stand van zaken doorgeeft, maar waar bijvoorbeeld ook juf Tinneke nieuws over de school vertelt en alle aanwezige ouders hun vragen kunnen stellen over eender welk onderwerp, dit allemaal in een heel constructieve sfeer tussen leerkrachten, directie en ouders.

Wat doet een oudercomité?

Het oudercomité stimuleert een samenwerkingsklimaat op school. Concreet betekent dit dat het oudercomité samen met de school werkt aan het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. Het oudercomité streeft ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en naar een ondersteuning van de maximumfactuur.

Om de doelstellingen van het oudercomité kracht bij te zetten (en de nodige financiële steun aan de school te geven), worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. Je vindt over onze activiteiten info op deze schoolwebsite. Hopelijk komen we jullie vaak tegen op onze activiteiten, en kunnen jullie af en toe zelfs eens een handje toesteken.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, of krijg je graag de uitnodigingen voor de vergaderingen, kan je ons altijd contacteren. Je kan dit via een mail naar het oudercomité op oudercomite.deplein@gmail.com of spreek één van de bestuursleden (Leen, Geert of Wiebke)  aan.

Is het fijn op de oudercomitévergadering? Mag ik daar ook naartoe?

Een oudercomité vergadering (achttal per jaar) gaat er gemoedelijk maar constructief aan toe. We beginnen om 20u in het leraarslokaal op school, en sluiten af rond ten laatste 22u30. En JA, iedereen is zeker en vast welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugde. De data staan op deze website onder de rubriek ‘kalender’.

Contacteer ons

Geert Claes
mail: oudercomite.deplein@gmail.com

facebook: Oudercomité VBS De Plein