De Plein

Wat (nieuwe) ouders willen weten

Inschrijvingen kleuters geboortejaar 2022

Inschrijven kan digitaal vanaf januari 2024.
Meer informatie volgt.

Voorinschrijvingen broers en zussen

Inschrijven kan digitaal vanaf januari 2024.
Meer informatie volgt.

Info in schoolbrochure

In de schoolbrochure vindt u heel wat nuttige informatie maar ook de leefregels van onze school en bepaalde afspraken krijgen hier een plaats.
U kan de schoolbrochure ook online lezen via de link ‘Brochure‘:

Daarnaast zijn er een aantal weetjes die we hieronder voor jullie verzameld hebben.

De regels in de eetzaal:

 • we verwachten dat de kinderen in stilte eten.
 • kinderen brengen hun eigen drank mee.
 • de kleinste kleuters eten in de kleutereetzaal
 • de lagere schoolkinderen & 3e kleuterklas eten in de grote eetzaal, ze hebben een vaste plek aan een tafel met kinderen uit verschillende klassen.

Uiteraard blijven we ook hier streven naar gezonde voeding. Snoep, chips en dergelijke worden dus niet toegestaan.
Voor kinderen die op school blijven tijdens de middag vragen we een toezichtsvergoeding (€ 0,40/kind of € 0,20 indien u recht heeft op een studietoelage) Vanaf het derde kind valt deze vergoeding weg.

Wat sparen we op school:

 • flesdopjes (van petflessen)
 • lege printercartridges
 • gsm-toestellen
 • batterijen

Bedjes in kleuterklas en opvang:

We beschikken over veldbedjes, zowel in de kleuterklassen als in de opvang zodat kindjes die te moe zijn, even een dutje kunnen doen.

Kind ziek – wat doe ik:

 • Verwittig altijd de school (telefonisch of via e-mail)
 • Bij lagere schoolkinderen is steeds een doktersattest nodig.
 • Ouders kunnen maximum VIER keer per schooljaar zelf een afwezigheidskaart invullen.
  Vanaf de vijfde keer is steeds een MEDISCH ATTEST vereist, alsook indien uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is!
  Afwezig wegens persoonlijke reden kan niet op een ziektekaart en wordt door de verificateur automatisch omgezet in onwettig afwezig.
 • Medicatie kan op school enkel gegeven worden met een medisch attest: medicatie op school