De Plein

organogram

Onze school

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Klein Langeveld 30, 3220 HOLSBEEK
telefoon : (016) 44 90 43

Ons schoolbestuur

vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer

Aarschotsesteenweg 39
3110    Rotselaar
 
Voorzitter: Jos Petes
Ondervoorzitter: Karel Heyndrickx
Secretaris: Ludwig Devrieze

Ons schoolbestuur is de vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer. De VZW bestuurt in totaal twee secundaire en veertien lagere en kleuterscholen.

De missie, de visie en het opvoedingsproject zijn gebaseerd op de “opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen”.
De scholen die behoren tot vzw KODiD zijn:

Alle nodige informatie over vzw KODiD vindt u hier.

Het personeel

De leerkrachten, de zorgcoördinator, het administratief personeel, het onderhoudspersoneel en de directeur vormen samen ons schoolteam.
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs. Deze groepen werken wel intens samen.

De klassenraad

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden (klasleerkracht, gymleerkracht, taakleerkracht, afgevaardigde van het CLB, externe hulpverleners) om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijs-gebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.

Voorzitter: Tine Binnemans

Afgevaardigden voor de ouders:

  • Tine Binnemans
  • Rein Lemmens

Afgevaardigden voor het personeel:

  • Dries Van Garsse
  • Wendy Kennis

Afgevaardigden voor de lokale gemeenschap:

  • Charlot Janssens
  • Lut Schuermans