De Plein

Voor – en naschoolse opvang

OPVANGTARIEVEN SCHOOLJAAR 2021-2022

 • ’s morgens: opvang vanaf 7.15 uur tot 8.15 uur
 • ’s avonds: opvang van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • woensdagnamiddag: opvang van 11.45 uur tot 13.00 uur
 • vrijdagavond: opvang van 15.15 uur tot 17.00 uur

telkens 1,50 euro per begonnen uur

Minuten voor 7.15 uur ’s morgens en na 13/17/18.00 uur ’s avonds worden doorgerekend aan 0,50 euro per minuut.
Je geeft je kind best een vieruurtje en een drankje mee om tijdens de opvang te eten.
Er is wel water voorzien.

Haal de kinderen tijdig op. Bij het te laat ophalen, wordt een tarief van 0,50 euro per minuut aangerekend.


Afspraken opvang

Kinderen kunnen ’s morgens in de opvang terecht vanaf 7.15 tot 8.15 uur.
De kinderen worden tot in de opvang gebracht.
Kleuters die om 8.05 uur arriveren houden om praktische redenen hun jas aan.

Na schooltijd eindigt de opvang om 18.00 uur, op woensdag om 13.00 uur en op vrijdag om 17.00 uur.
Kinderen die 15 minuten na schooltijd nog op school aanwezig zijn, gaan automatisch naar de opvang en zullen op de aanwezigheidslijst aangeduid worden.

Bij het verlaten van de opvang moet er afgemeld worden. Dit gebeurt door de aanwezigheidslijst te paraferen op de desbetreffende dag.
Zo weten wij zeker welke kinderen reeds vertrokken zijn. Kleuters en lagere schoolkinderen staan op aparte lijsten, vergeet dus niet 2 keer af te tekenen indien dit voor jou van tel is. Niet afgemelde kinderen worden verondersteld tot 13.00/17.00/18.00 uur aanwezig geweest te zijn en worden ook zo aangerekend.
Na het uitschrijven laten de ouders hun kinderen niet meer spelen en verlaten ze samen de opvang. Zolang de kinderen in het opvanglokaal of op het gebruikte speelplein zijn, gelden de regels van de opvang.

Neem je andere dan eigen kinderen mee, laat het dan weten aan de opvangmedewerkers. Vergeet ook deze kinderen niet uit te schrijven.

Kinderen mogen de opvang nooit alleen verlaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders, dit alleen op vaste tijdstippen 16.30/17.00/17.30 uur. Kinderen verlaten de opvang niet naar eigen willekeur. Ze melden zich af bij één van de opvangmedewerkers.

Als je als ouder niet tijdig aanwezig kan zijn, laat ons dit dan via 0476/91.18.04 weten. Wij stellen je kind dan gerust.
Te vroeg/te laat, besef dat deze minuten extra zullen aangerekend worden.

Kinderen kunnen vrijblijvend huiswerk maken. Er is echter geen huiswerkbegeleiding voorzien.
Na de opvangbel gaat er niemand meer naar de klas om vergeten spullen op te halen.

Weetjes voor de kinderen

 • Wanneer de opvangbel gaat, dan kom je jezelf aanmelden.
 • Je boekentas zet je onder het afdak op of onder de kleuterbanken. Bij regenweer zet je ze netjes in de gang.
 • Na de opvangbel gaat er niemand meer naar de klas om vergeten spullen op te halen.
 • Onmiddellijk na het aanmelden kan je huiswerk maken in de eetzaal.
 • Je doet dit zelfstandig en in stilte.
 • Je mag de speelplaats, het plein of het lokaal nooit alleen verlaten. Vraag eerst toestemming.
 • Binnen in het opvanglokaal probeer je zo stil mogelijk te spelen. We zijn immers met veel.
 • Speelgoed ruim je op vooraleer je iets anders pakt of de opvang verlaat. Je behandelt het ook met respect.
 • Drinkbussen en koekendoosjes steek je onmiddellijk terug in de boekentas.
 • Op de speelplaats mag er enkel met plastieken ballen gespeeld worden. Voetballen gebeurt aan de haag.
 • De zandbak is alleen open bij droog weer. Dit wordt aangeduid door het groene schopje aan het raam van het secretariaat.
 • Je verlaat samen met mama, papa,… zo snel mogelijk de opvang. Er komen immers nog dagen speelplezier.
 • Vergeet je goede humeur niet als je naar de opvang komt. Ruzie en pesterijen horen hier niet thuis!
 • Wees beleefd tegen de andere kinderen en de begeleiders.

Maak vooral veel plezier!